વિલિયમ્સનની બોલીંગ - એકશન યોગ્યઃ આઈસીસી

Indian News

Indian News

Author 2019-11-02 18:51:46

ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન કેન વિલિયમ્સનની બોલીંગ - એકશન યોગ્ય છે અને તે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં બોલીંગ કરી શકે છે એવી સ્પષ્ટતા આઈસીસીએ કરી છે. કેનની બોલીંગ - એકશન યોગ્ય છે કે નહિં એ માટે આઈસીસીએ ૧૧ ઓકટોબરથી તેનુ એસેસમેન્ટ કર્યુ હતું.

READ SOURCE

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD