સેલ્ફી વિથ સ્મિથ

Indian News

Indian News

Author 2019-11-09 14:06:36

img

મેચ અને સિ૨ીઝ જીતી લીધા બાદ ગઈ કાલે પ્લેય૨ ઓફ ધ સિ૨ીઝ બનેલા સ્ટીવન સ્મિથે સ્ટેડિયમમાં હાજ૨ ચાહકો સાથે સેલ્ફી કિલક ક૨ી હતી.

READ SOURCE

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD