கல்வியின் அங்கம் விளையாட்டு!

Indian News

Indian News

Author 2019-11-02 20:39:23

img

விளையாட்டு கல்விக்கு என்று பிரத்யேகமாக வாரியத்தை பிரதமர் ஏற்கனவே ஏற்படுத்தியுள்ளார். தற்போது, புதிய கல்வி கொள்கையின்படி, சி.பி.எஸ்.இ., பாடத்திட்டத்தில் ஒரு அங்கமாக விளையாட்டு கல்வி விளங்கும் நிலையில், விளையாட்டு ஒரு கூடுதல் கல்வியாக இருக்கக்கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறோம்.மத்திய கல்வியில் விளையாட்டு ஒரு அங்கமாகியுள்ளதால், வரும் காலங்களில் மிகப்பெரும் மாற்றம் ஏற்படும்; விளையாட்டு துறையில் சக்திவாய்ந்த நாடாக இந்தியா விளங்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

READ SOURCE

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD