త్రిముఖి శిఖరాన్ని అధిరోహించిన పర్వతారోహకుల బృందం

Andhra Bhoomi

Andhra Bhoomi

Author 2019-10-21 03:45:13

img

రెండో మహర్ రెజిమెంట్‌కు చెందిన పర్వతారోహకుల బృందం త్రిముఖి శిఖరాన్ని అధిరోహించిన అనంతరం జాతీయ పతాకంతో దిగిన ఫొటో ఇది. ఉత్తర కాశీలోని ఈ పర్వతం ఎత్తు 6,422 మీటర్లు

READ SOURCE

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD