మంచు కురిసే వేళలో...

Andhra Bhoomi

Andhra Bhoomi

Author 2019-11-07 05:04:17

img

ఉత్తర కాశ్మీర్‌లోని బారాముల్లా జిల్లా గుల్మార్గ్ వద్ద రహదారిపై దట్టంగా కురిసిన మంచు. జనవరి మాసం వరకు ఈ ప్రాంతంలో మంచు విపరీతంగా పడుతుంది

READ SOURCE

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD