Ranking List
Earn as many UCoins as you can to win!
Ranks 1-10 Rewards: 10 Ranks 11-50 Rewards: 5
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Extra reward
TOP 50
 • Sunny Kumar
 • 136
 • --
 • W+Gm***
 • 134
 • --
 • AAAs***
 • 134
 • --
 • 4
 • XKYU***
 • 128
 • --
 • 5
 • संजय खोड़ा खातीपुरा
 • 128
 • --
 • 6
 • XEXq***
 • 128
 • --
 • 7
 • AAC1***
 • 128
 • --
 • 8
 • WBcx***
 • 124
 • --
 • 9
 • XI9s***
 • 122
 • --
 • 10
 • XHgO***
 • 122
 • --
 • 11
 • AAC4***
 • 122
 • --
 • 12
 • AABa***
 • 122
 • --
 • 13
 • AAAv***
 • 122
 • --
 • 14
 • AAAQ***
 • 122
 • --
 • 15
 • AAAD***
 • 122
 • --
 • 16
 • XIFE***
 • 120
 • --
 • 17
 • AADA***
 • 118
 • --
 • 18
 • AABZ***
 • 118
 • --
 • 19
 • XPuF***
 • 116
 • --
 • 20
 • XK5H***
 • 116
 • --
 • 21
 • XEib***
 • 116
 • --
 • 22
 • WkKI***
 • 116
 • --
 • 23
 • AADA***
 • 116
 • --
 • 24
 • XLRp***
 • 112
 • --
 • 25
 • XLNf***
 • 112
 • --
 • 26
 • XKm9***
 • 112
 • --
 • 27
 • XKSg***
 • 112
 • --
 • 28
 • XEyk***
 • 112
 • --
 • 29
 • XAGR***
 • 112
 • --
 • 30
 • WjVG***
 • 112
 • --
 • 31
 • WVjQ***
 • 112
 • --
 • 32
 • WILv***
 • 112
 • --
 • 33
 • W9lv***
 • 112
 • --
 • 34
 • W/dl***
 • 112
 • --
 • 35
 • AAD0***
 • 112
 • --
 • 36
 • AACB***
 • 112
 • --
 • 37
 • AAC9***
 • 112
 • --
 • 38
 • AABs***
 • 112
 • --
 • 39
 • AABi***
 • 112
 • --
 • 40
 • AAAc***
 • 112
 • --
 • 41
 • AADk***
 • 110
 • --
 • 42
 • XLCi***
 • 106
 • --
 • 43
 • XKDJ***
 • 106
 • --
 • 44
 • XIof***
 • 106
 • --
 • 45
 • XHNY***
 • 106
 • --
 • 46
 • AACK***
 • 106
 • --
 • 47
 • AAAu***
 • 106
 • --
 • 48
 • AAAF***
 • 106
 • --
 • 49
 • AAA7***
 • 106
 • --
 • 50
 • XOvj***
 • 104
 • --
Earn more UCoins! Get a ranking in the top 50 before July 14 & share extra 25k UCoins!
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Title
TOP 50
 • Sunny Kumar
 • 136
 • W+Gm***
 • 134
 • AAAs***
 • 134
 • 4
 • XKYU***
 • 128
 • 5
 • संजय खोड़ा खातीपुरा
 • 128
 • 6
 • XEXq***
 • 128
 • 7
 • AAC1***
 • 128
 • 8
 • WBcx***
 • 124
 • 9
 • XI9s***
 • 122
 • 10
 • XHgO***
 • 122
 • 11
 • AAC4***
 • 122
 • 12
 • AABa***
 • 122
 • 13
 • AAAv***
 • 122
 • 14
 • AAAQ***
 • 122
 • 15
 • AAAD***
 • 122
 • 16
 • XIFE***
 • 120
 • 17
 • AADA***
 • 118
 • 18
 • AABZ***
 • 118
 • 19
 • XPuF***
 • 116
 • 20
 • XK5H***
 • 116
 • 21
 • XEib***
 • 116
 • 22
 • WkKI***
 • 116
 • 23
 • AADA***
 • 116
 • 24
 • XLRp***
 • 112
 • 25
 • XLNf***
 • 112
 • 26
 • XKm9***
 • 112
 • 27
 • XKSg***
 • 112
 • 28
 • XEyk***
 • 112
 • 29
 • XAGR***
 • 112
 • 30
 • WjVG***
 • 112
 • 31
 • WVjQ***
 • 112
 • 32
 • WILv***
 • 112
 • 33
 • W9lv***
 • 112
 • 34
 • W/dl***
 • 112
 • 35
 • AAD0***
 • 112
 • 36
 • AACB***
 • 112
 • 37
 • AAC9***
 • 112
 • 38
 • AABs***
 • 112
 • 39
 • AABi***
 • 112
 • 40
 • AAAc***
 • 112
 • 41
 • AADk***
 • 110
 • 42
 • XLCi***
 • 106
 • 43
 • XKDJ***
 • 106
 • 44
 • XIof***
 • 106
 • 45
 • XHNY***
 • 106
 • 46
 • AACK***
 • 106
 • 47
 • AAAu***
 • 106
 • 48
 • AAAF***
 • 106
 • 49
 • AAA7***
 • 106
 • 50
 • XOvj***
 • 104

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD