Ranking List
Earn as many UCoins as you can to win!
Ranks 1-10 Rewards: 10 Ranks 11-50 Rewards: 5
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Extra reward
TOP 50
 • AABh***
 • 216
 • --
 • AAAS***
 • 208
 • --
 • AABo***
 • 204
 • --
 • 4
 • AAAv***
 • 204
 • --
 • 5
 • TwCs***
 • 198
 • --
 • 6
 • AAB8***
 • 186
 • --
 • 7
 • AACd***
 • 180
 • --
 • 8
 • AADk***
 • 178
 • --
 • 9
 • XIFE***
 • 172
 • --
 • 10
 • AAD5***
 • 172
 • --
 • 11
 • XI9s***
 • 156
 • --
 • 12
 • AABw***
 • 150
 • --
 • 13
 • XHtT***
 • 148
 • --
 • 14
 • XFXN***
 • 148
 • --
 • 15
 • XCEK***
 • 146
 • --
 • 16
 • AADO***
 • 144
 • --
 • 17
 • AAD7***
 • 144
 • --
 • 18
 • AACd***
 • 144
 • --
 • 19
 • AACK***
 • 144
 • --
 • 20
 • AABK***
 • 144
 • --
 • 21
 • AAAt***
 • 144
 • --
 • 22
 • XLbx***
 • 142
 • --
 • 23
 • XQe9***
 • 140
 • --
 • 24
 • XLXq***
 • 140
 • --
 • 25
 • W9tV***
 • 140
 • --
 • 26
 • XPT/***
 • 138
 • --
 • 27
 • WYB0***
 • 138
 • --
 • 28
 • W6pF***
 • 138
 • --
 • 29
 • AADE***
 • 138
 • --
 • 30
 • AACl***
 • 138
 • --
 • 31
 • AABX***
 • 138
 • --
 • 32
 • AABe***
 • 136
 • --
 • 33
 • AAB/***
 • 136
 • --
 • 34
 • XLiR***
 • 134
 • --
 • 35
 • XPUH***
 • 132
 • --
 • 36
 • XIMi***
 • 132
 • --
 • 37
 • WknA***
 • 132
 • --
 • 38
 • AADT***
 • 132
 • --
 • 39
 • AADQ***
 • 132
 • --
 • 40
 • AAC6***
 • 132
 • --
 • 41
 • AAAz***
 • 132
 • --
 • 42
 • XITA***
 • 130
 • --
 • 43
 • AAA8***
 • 130
 • --
 • 44
 • AADm***
 • 126
 • --
 • 45
 • AADA***
 • 126
 • --
 • 46
 • W9sP***
 • 124
 • --
 • 47
 • XGJ2***
 • 120
 • --
 • 48
 • VtA3***
 • 120
 • --
 • 49
 • XNG2***
 • 118
 • --
 • 50
 • WN0s***
 • 116
 • --
Earn more UCoins! Get a ranking in the top 50 before July 14 & share extra 25k UCoins!
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Title
TOP 50
 • AABh***
 • 216
 • AAAS***
 • 208
 • AABo***
 • 204
 • 4
 • AAAv***
 • 204
 • 5
 • TwCs***
 • 198
 • 6
 • AAB8***
 • 186
 • 7
 • AACd***
 • 180
 • 8
 • AADk***
 • 178
 • 9
 • XIFE***
 • 172
 • 10
 • AAD5***
 • 172
 • 11
 • XI9s***
 • 156
 • 12
 • AABw***
 • 150
 • 13
 • XHtT***
 • 148
 • 14
 • XFXN***
 • 148
 • 15
 • XCEK***
 • 146
 • 16
 • AADO***
 • 144
 • 17
 • AAD7***
 • 144
 • 18
 • AACd***
 • 144
 • 19
 • AACK***
 • 144
 • 20
 • AABK***
 • 144
 • 21
 • AAAt***
 • 144
 • 22
 • XLbx***
 • 142
 • 23
 • XQe9***
 • 140
 • 24
 • XLXq***
 • 140
 • 25
 • W9tV***
 • 140
 • 26
 • XPT/***
 • 138
 • 27
 • WYB0***
 • 138
 • 28
 • W6pF***
 • 138
 • 29
 • AADE***
 • 138
 • 30
 • AACl***
 • 138
 • 31
 • AABX***
 • 138
 • 32
 • AABe***
 • 136
 • 33
 • AAB/***
 • 136
 • 34
 • XLiR***
 • 134
 • 35
 • XPUH***
 • 132
 • 36
 • XIMi***
 • 132
 • 37
 • WknA***
 • 132
 • 38
 • AADT***
 • 132
 • 39
 • AADQ***
 • 132
 • 40
 • AAC6***
 • 132
 • 41
 • AAAz***
 • 132
 • 42
 • XITA***
 • 130
 • 43
 • AAA8***
 • 130
 • 44
 • AADm***
 • 126
 • 45
 • AADA***
 • 126
 • 46
 • W9sP***
 • 124
 • 47
 • XGJ2***
 • 120
 • 48
 • VtA3***
 • 120
 • 49
 • XNG2***
 • 118
 • 50
 • WN0s***
 • 116

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD