Ranking List
Earn as many UCoins as you can to win!
Ranks 1-10 Rewards: 10 Ranks 11-50 Rewards: 5
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Extra reward
TOP 50
 • XFN3***
 • 515
 • --
 • XKNv***
 • 480
 • --
 • XKDF***
 • 480
 • --
 • 4
 • XJzW***
 • 480
 • --
 • 5
 • XJy5***
 • 480
 • --
 • 6
 • XJoK***
 • 480
 • --
 • 7
 • XJUO***
 • 480
 • --
 • 8
 • XCN7***
 • 480
 • --
 • 9
 • WknA***
 • 480
 • --
 • 10
 • W7dQ***
 • 480
 • --
 • 11
 • W+qs***
 • 480
 • --
 • 12
 • XI6J***
 • 455
 • --
 • 13
 • XKQi***
 • 445
 • --
 • 14
 • XKNp***
 • 445
 • --
 • 15
 • XJzJ***
 • 445
 • --
 • 16
 • XJhF***
 • 445
 • --
 • 17
 • XJd/***
 • 445
 • --
 • 18
 • XJLz***
 • 445
 • --
 • 19
 • XJFZ***
 • 445
 • --
 • 20
 • XJ4f***
 • 445
 • --
 • 21
 • XGA6***
 • 445
 • --
 • 22
 • XEyD***
 • 445
 • --
 • 23
 • XCIm***
 • 445
 • --
 • 24
 • XBXr***
 • 445
 • --
 • 25
 • Wxi8***
 • 445
 • --
 • 26
 • Wx1f***
 • 445
 • --
 • 27
 • WwF8***
 • 445
 • --
 • 28
 • WtRe***
 • 445
 • --
 • 29
 • Wk/R***
 • 445
 • --
 • 30
 • WYHc***
 • 445
 • --
 • 31
 • WYBi***
 • 445
 • --
 • 32
 • WScK***
 • 445
 • --
 • 33
 • WLEG***
 • 445
 • --
 • 34
 • WIXB***
 • 445
 • --
 • 35
 • W9Ld***
 • 445
 • --
 • 36
 • Wasif Anwer
 • 445
 • --
 • 37
 • W6Df***
 • 445
 • --
 • 38
 • V7Ev***
 • 445
 • --
 • 39
 • XHvV***
 • 430
 • --
 • 40
 • XF13***
 • 430
 • --
 • 41
 • W4Qy***
 • 430
 • --
 • 42
 • W+xZ***
 • 425
 • --
 • 43
 • XKHK***
 • 420
 • --
 • 44
 • XKDo***
 • 420
 • --
 • 45
 • XKC2***
 • 420
 • --
 • 46
 • XJtr***
 • 420
 • --
 • 47
 • XJs5***
 • 420
 • --
 • 48
 • XJJo***
 • 420
 • --
 • 49
 • XJHE***
 • 420
 • --
 • 50
 • XIAH***
 • 420
 • --
Earn more UCoins! Get a ranking in the top 50 before July 14 & share extra 25k UCoins!
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Title
TOP 50
 • XFN3***
 • 515
 • XKNv***
 • 480
 • XKDF***
 • 480
 • 4
 • XJzW***
 • 480
 • 5
 • XJy5***
 • 480
 • 6
 • XJoK***
 • 480
 • 7
 • XJUO***
 • 480
 • 8
 • XCN7***
 • 480
 • 9
 • WknA***
 • 480
 • 10
 • W7dQ***
 • 480
 • 11
 • W+qs***
 • 480
 • 12
 • XI6J***
 • 455
 • 13
 • XKQi***
 • 445
 • 14
 • XKNp***
 • 445
 • 15
 • XJzJ***
 • 445
 • 16
 • XJhF***
 • 445
 • 17
 • XJd/***
 • 445
 • 18
 • XJLz***
 • 445
 • 19
 • XJFZ***
 • 445
 • 20
 • XJ4f***
 • 445
 • 21
 • XGA6***
 • 445
 • 22
 • XEyD***
 • 445
 • 23
 • XCIm***
 • 445
 • 24
 • XBXr***
 • 445
 • 25
 • Wxi8***
 • 445
 • 26
 • Wx1f***
 • 445
 • 27
 • WwF8***
 • 445
 • 28
 • WtRe***
 • 445
 • 29
 • Wk/R***
 • 445
 • 30
 • WYHc***
 • 445
 • 31
 • WYBi***
 • 445
 • 32
 • WScK***
 • 445
 • 33
 • WLEG***
 • 445
 • 34
 • WIXB***
 • 445
 • 35
 • W9Ld***
 • 445
 • 36
 • Wasif Anwer
 • 445
 • 37
 • W6Df***
 • 445
 • 38
 • V7Ev***
 • 445
 • 39
 • XHvV***
 • 430
 • 40
 • XF13***
 • 430
 • 41
 • W4Qy***
 • 430
 • 42
 • W+xZ***
 • 425
 • 43
 • XKHK***
 • 420
 • 44
 • XKDo***
 • 420
 • 45
 • XKC2***
 • 420
 • 46
 • XJtr***
 • 420
 • 47
 • XJs5***
 • 420
 • 48
 • XJJo***
 • 420
 • 49
 • XJHE***
 • 420
 • 50
 • XIAH***
 • 420

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD