Ranking List
Earn as many UCoins as you can to win!
Ranks 1-10 Rewards: 10 Ranks 11-50 Rewards: 5
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Extra reward
TOP 50
 • XJz6***
 • 450
 • --
 • XJz5***
 • 450
 • --
 • Monu Bais
 • 450
 • --
 • 4
 • XAYa***
 • 450
 • --
 • 5
 • XJ8z***
 • 440
 • --
 • 6
 • XBeT***
 • 440
 • --
 • 7
 • Wdqs***
 • 440
 • --
 • 8
 • Wce1***
 • 440
 • --
 • 9
 • W3Md***
 • 440
 • --
 • 10
 • W2YZ***
 • 440
 • --
 • 11
 • AADN***
 • 440
 • --
 • 12
 • Dinesh Halle
 • 420
 • --
 • 13
 • XJgX***
 • 420
 • --
 • 14
 • XJIt***
 • 420
 • --
 • 15
 • XJ4g***
 • 420
 • --
 • 16
 • XJ4e***
 • 420
 • --
 • 17
 • XA8U***
 • 420
 • --
 • 18
 • WvsA***
 • 420
 • --
 • 19
 • WZUT***
 • 420
 • --
 • 20
 • WILv***
 • 420
 • --
 • 21
 • W2LJ***
 • 420
 • --
 • 22
 • XJwv***
 • 410
 • --
 • 23
 • XJYH***
 • 410
 • --
 • 24
 • XIt3***
 • 410
 • --
 • 25
 • XI5Q***
 • 410
 • --
 • 26
 • XExe***
 • 410
 • --
 • 27
 • WijF***
 • 410
 • --
 • 28
 • WaJR***
 • 410
 • --
 • 29
 • Anamika Anamika
 • 410
 • --
 • 30
 • W9Rq***
 • 410
 • --
 • 31
 • W+Jc***
 • 410
 • --
 • 32
 • SVuY***
 • 410
 • --
 • 33
 • XJzD***
 • 390
 • --
 • 34
 • XJtm***
 • 390
 • --
 • 35
 • XJon***
 • 390
 • --
 • 36
 • XJjR***
 • 390
 • --
 • 37
 • XJiN***
 • 390
 • --
 • 38
 • XJiM***
 • 390
 • --
 • 39
 • XJeG***
 • 390
 • --
 • 40
 • XJdv***
 • 390
 • --
 • 41
 • XJcW***
 • 390
 • --
 • 42
 • XJc9***
 • 390
 • --
 • 43
 • XJc1***
 • 390
 • --
 • 44
 • XJ8X***
 • 390
 • --
 • 45
 • XJ4D***
 • 390
 • --
 • 46
 • XJ3A***
 • 390
 • --
 • 47
 • XIz4***
 • 390
 • --
 • 48
 • XItf***
 • 390
 • --
 • 49
 • XIpi***
 • 390
 • --
 • 50
 • XIWL***
 • 390
 • --
Earn more UCoins! Get a ranking in the top 50 before July 14 & share extra 25k UCoins!
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Title
TOP 50
 • XJz6***
 • 450
 • XJz5***
 • 450
 • Monu Bais
 • 450
 • 4
 • XAYa***
 • 450
 • 5
 • XJ8z***
 • 440
 • 6
 • XBeT***
 • 440
 • 7
 • Wdqs***
 • 440
 • 8
 • Wce1***
 • 440
 • 9
 • W3Md***
 • 440
 • 10
 • W2YZ***
 • 440
 • 11
 • AADN***
 • 440
 • 12
 • Dinesh Halle
 • 420
 • 13
 • XJgX***
 • 420
 • 14
 • XJIt***
 • 420
 • 15
 • XJ4g***
 • 420
 • 16
 • XJ4e***
 • 420
 • 17
 • XA8U***
 • 420
 • 18
 • WvsA***
 • 420
 • 19
 • WZUT***
 • 420
 • 20
 • WILv***
 • 420
 • 21
 • W2LJ***
 • 420
 • 22
 • XJwv***
 • 410
 • 23
 • XJYH***
 • 410
 • 24
 • XIt3***
 • 410
 • 25
 • XI5Q***
 • 410
 • 26
 • XExe***
 • 410
 • 27
 • WijF***
 • 410
 • 28
 • WaJR***
 • 410
 • 29
 • Anamika Anamika
 • 410
 • 30
 • W9Rq***
 • 410
 • 31
 • W+Jc***
 • 410
 • 32
 • SVuY***
 • 410
 • 33
 • XJzD***
 • 390
 • 34
 • XJtm***
 • 390
 • 35
 • XJon***
 • 390
 • 36
 • XJjR***
 • 390
 • 37
 • XJiN***
 • 390
 • 38
 • XJiM***
 • 390
 • 39
 • XJeG***
 • 390
 • 40
 • XJdv***
 • 390
 • 41
 • XJcW***
 • 390
 • 42
 • XJc9***
 • 390
 • 43
 • XJc1***
 • 390
 • 44
 • XJ8X***
 • 390
 • 45
 • XJ4D***
 • 390
 • 46
 • XJ3A***
 • 390
 • 47
 • XIz4***
 • 390
 • 48
 • XItf***
 • 390
 • 49
 • XIpi***
 • 390
 • 50
 • XIWL***
 • 390

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD