Ranking List
Earn as many UCoins as you can to win!
Ranks 1-10 Rewards: 10 Ranks 11-50 Rewards: 5
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Extra reward
TOP 50
 • XKPn***
 • 585
 • --
 • Wxy3***
 • 550
 • --
 • XI8P***
 • 510
 • --
 • 4
 • XJue***
 • 490
 • --
 • 5
 • XEiz***
 • 490
 • --
 • 6
 • Rinkesh Bansal
 • 490
 • --
 • 7
 • XK2b***
 • 480
 • --
 • 8
 • XJYH***
 • 480
 • --
 • 9
 • XIof***
 • 480
 • --
 • 10
 • XE2e***
 • 480
 • --
 • 11
 • XCPJ***
 • 480
 • --
 • 12
 • WYHc***
 • 480
 • --
 • 13
 • XJBc***
 • 475
 • --
 • 14
 • XK9V***
 • 455
 • --
 • 15
 • XG+W***
 • 455
 • --
 • 16
 • XEcI***
 • 455
 • --
 • 17
 • XE1f***
 • 455
 • --
 • 18
 • XBZQ***
 • 455
 • --
 • 19
 • Wy8u***
 • 455
 • --
 • 20
 • WuqT***
 • 455
 • --
 • 21
 • WjVG***
 • 455
 • --
 • 22
 • WItW***
 • 455
 • --
 • 23
 • W8Th***
 • 455
 • --
 • 24
 • W8K5***
 • 455
 • --
 • 25
 • Saurabh Saxena
 • 455
 • --
 • 26
 • W/5u***
 • 455
 • --
 • 27
 • VnGk***
 • 455
 • --
 • 28
 • XKWT***
 • 445
 • --
 • 29
 • XKBp***
 • 445
 • --
 • 30
 • XKBM***
 • 445
 • --
 • 31
 • XHy4***
 • 445
 • --
 • 32
 • XGrI***
 • 445
 • --
 • 33
 • WlMl***
 • 445
 • --
 • 34
 • W2LJ***
 • 445
 • --
 • 35
 • W+Rj***
 • 445
 • --
 • 36
 • UsNc***
 • 445
 • --
 • 37
 • W2dE***
 • 425
 • --
 • 38
 • XLHL***
 • 420
 • --
 • 39
 • XLGo***
 • 420
 • --
 • 40
 • XLGS***
 • 420
 • --
 • 41
 • XLFf***
 • 420
 • --
 • 42
 • XLB/***
 • 420
 • --
 • 43
 • XLAg***
 • 420
 • --
 • 44
 • XKyr***
 • 420
 • --
 • 45
 • XKtO***
 • 420
 • --
 • 46
 • XKnY***
 • 420
 • --
 • 47
 • XKiA***
 • 420
 • --
 • 48
 • XKYj***
 • 420
 • --
 • 49
 • XKYW***
 • 420
 • --
 • 50
 • XKYV***
 • 420
 • --
Earn more UCoins! Get a ranking in the top 50 before July 14 & share extra 25k UCoins!
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Title
TOP 50
 • XKPn***
 • 585
 • Wxy3***
 • 550
 • XI8P***
 • 510
 • 4
 • XJue***
 • 490
 • 5
 • XEiz***
 • 490
 • 6
 • Rinkesh Bansal
 • 490
 • 7
 • XK2b***
 • 480
 • 8
 • XJYH***
 • 480
 • 9
 • XIof***
 • 480
 • 10
 • XE2e***
 • 480
 • 11
 • XCPJ***
 • 480
 • 12
 • WYHc***
 • 480
 • 13
 • XJBc***
 • 475
 • 14
 • XK9V***
 • 455
 • 15
 • XG+W***
 • 455
 • 16
 • XEcI***
 • 455
 • 17
 • XE1f***
 • 455
 • 18
 • XBZQ***
 • 455
 • 19
 • Wy8u***
 • 455
 • 20
 • WuqT***
 • 455
 • 21
 • WjVG***
 • 455
 • 22
 • WItW***
 • 455
 • 23
 • W8Th***
 • 455
 • 24
 • W8K5***
 • 455
 • 25
 • Saurabh Saxena
 • 455
 • 26
 • W/5u***
 • 455
 • 27
 • VnGk***
 • 455
 • 28
 • XKWT***
 • 445
 • 29
 • XKBp***
 • 445
 • 30
 • XKBM***
 • 445
 • 31
 • XHy4***
 • 445
 • 32
 • XGrI***
 • 445
 • 33
 • WlMl***
 • 445
 • 34
 • W2LJ***
 • 445
 • 35
 • W+Rj***
 • 445
 • 36
 • UsNc***
 • 445
 • 37
 • W2dE***
 • 425
 • 38
 • XLHL***
 • 420
 • 39
 • XLGo***
 • 420
 • 40
 • XLGS***
 • 420
 • 41
 • XLFf***
 • 420
 • 42
 • XLB/***
 • 420
 • 43
 • XLAg***
 • 420
 • 44
 • XKyr***
 • 420
 • 45
 • XKtO***
 • 420
 • 46
 • XKnY***
 • 420
 • 47
 • XKiA***
 • 420
 • 48
 • XKYj***
 • 420
 • 49
 • XKYW***
 • 420
 • 50
 • XKYV***
 • 420

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD